فیلم/ موشک باران داعش توسط نیروهای مردمی عراق

سیاسی

بین الملل: نیروهای مردمی عراق که دوشادوش ارتش این کشور با تروریست های داعش می جنگند این گروه تروریستی را موشک باران کردند.

فیلم/ موشک باران داعش توسط نیروهای مردمی عراقبین الملل: نیروهای مردمی عراق که دوشادوش ارتش این کشور با تروریست های داعش می جنگند این گروه تروریستی را موشک باران کردند.