الشباب سومین شهر در سومالی را به اشغال درآورد

سیاسی

گروه تروریستی الشباب یک شهر را از نیروهای اتحادیه آفریقا بازپس گرفت که شمار شهرهای تحت اشغال آن را از جمعه تا کنون به سه شهر رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات محلی امروز اعلام کردند که گروه تروریستی الشباب پس از اینکه نیروهای اتحادیه اروپا یک شهر را در مرکز سومالی ترک کردند، آن را به اشغال خود درآوردند.

این مقامات، شهر پرجمعیت مذکور را سومین شهری اعلام کردند که از روز جمعه تا کنون به اشغال تروریست های الشباب درآمده است.

نیروهای اتحادیه آفریقا موسوم به «آمیسام» شنبه شب و کمتر از یک ماه از تسلط بر این شهر، از این منطقه بیرون رفته بودند.

سخنگوی نظامی گروه تروریستی الشباب اعلام کرد: ما به راحتی این شهر را تصرف کردیم. این شهر اکنون تحت کنترل ما است.

این گروه تروریستی که برای سرنگونی حکومت سومالی مبارزه می کند، به دنبال اینکه در سلسله درگیری های سال ۲۰۱۱ مجبور شد پایتخت این کشور را ترک کند، به تهدید بزرگی برای کشورهای منطقه شاخ آفریقا مبدل شده است.