حملات هوایی سعودی به مراکز دیپلماتیک و درمانی در صنعا

سیاسی

جنگنده های رژیم آل سعود در ادامه حملات خود به یمن، سفارت ابوظبی در صنعاء را هم هدف حملات هوایی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم آل سعود در ادامه حملات خود به یمن، سفارت امارات در این کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، مرکز فرهنگی سوریه در شهر صنعاء نیز از جمله دیگر نهادهایی بود که توسط جنگنده های رژیم آل سعود بمباران شد.

از سوی دیگر، بیمارستان «السبعین» واقع در شهر صنعاء طی چند نوبت توسط جنگنده های سعودی بمباران شد.

در جریان این حمله دو کودک یمنی شهید و شماری دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

این در حالی است که بسیاری از بیمارستان های یمنی به دلیل تداوم حملات سعودیها با کمبود شدید تجهیزات پزشکی و مواد دارویی مواجه هستند.