معاون نخست وزیر ترکیه از حزب جنبش ملی اخراج شد

سیاسی

«طغرل ترکش» از اعضاء برجسته حزب جنبش ملی ترکیه به دنبال پیوستن به دولت موقت این کشور از این حزب اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کمیته انظباطی مرکزی حزب حرکت ملی، طغرل ترکش -از اعضاء برجسته و پسر مؤسس این حزب- را از این حزب اخراج کرد.

حکم اخراج ترکش پس از آن صورت گرفت که وی دعوت «احمد داود اوغلو» نخست وزیر این کشور را برای پیوستن به دولت موقت این کشور پذیرفته بود. وی در دولت موقت به سمت معاون نخست وزیر ترکیه منصوب شده است.

وی در ۲۶ آگوست به دلیل قبول تصدی در دولت موقت که بر خلاف سیاست حزب جنبش ملی اعلام شده بود، به کمیته انضباطی این حزب معرفی شده بود. پس از اینکه وی نپذیرفت از سمتش استعفا دهد، با حکم کمیته مرکزی انضباطی حزب حرکت ملی از این حزب اخراج گردید.

وی در واکنش به این حکم اعلام کرد: من هنوز هم عضو حزب جنبش ملی هستم. من حزب خود را به قدرت رساندم؛ حتی اگر انتصاب من در دولت موقت باشد.

ترکش ادامه داد: هیچ کس نمی تواند من را از این حزب اخراج کند.