فیلم/جشن پرتاب بالش در آمریکا

سیاسی

جشن بالش همه ساله به مناسبت فارغ التحصیلی دانش آموختگان سال اول دانشگاه نظامی «وست پوینت» نیویورک انجام می گیرد. امسال این رویداد به دلیل پر کردن بالش ها با مواد سخت ۳۰ نفر را راهی بیمارستان کرد.

فیلم/جشن پرتاب بالش در آمریکاجشن بالش همه ساله به مناسبت فارغ التحصیلی دانش آموختگان سال اول دانشگاه نظامی «وست پوینت» نیویورک انجام می گیرد. امسال این رویداد به دلیل پر کردن بالش ها با مواد سخت ۳۰ نفر را راهی بیمارستان کرد.