فیلم/ درگیری های شدید در تعز طی ۲۴ ساعت گذشته

سیاسی

بین الملل: تعز یکی از شهرهای یمن طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای انصار الله و طرفداران «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری یمن بود.

فیلم/ درگیری های شدید در تعز طی ۲۴ ساعت گذشتهبین الملل: تعز یکی از شهرهای یمن طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای انصار الله و طرفداران «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری یمن بود.