خطر سقوط بزرگترین پایگاه نظامی افغانستان به دست طالبان

سیاسی

برخی گزارشات حکایت از احتمال سقوط بزرگترین پایگاه نظامی افغانستان به دست طالبان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، «کمپ بسشن»، بزرگترین پایگاه عملیاتی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم بوده است. پس از خروج نیروهای بریتانیا از ولایت هلمند، کنترل این پایگاه به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد. آمریکا نیز ۹۰ سرباز عملیات ویژه برای حفاظت از این مقر نظامی گماشته است.

طالبان در ماه های اخیر چند بار پایگاه های ناتو را مورد هدف قرار داده است. برخی گزارشات می گویند احتمال سقوط این پایگاه توسط طالبان وجود دارد.