در گفت‌وگو با کارشناس اتریشی مسائل خاورمیانه بررسی شد؛

کسی می‌تواند کلاف سردرگم سوریه را باز کند؟

کد N946665