به زبان عربی و فارسی؛

خواننده ایرانی در جمع کودکان سوری «بی پناه» را اجرا کرد

سیاسی

موسیقی «بی پناه» توسط خواننده کشورمان «طه چوگان باز» روز گذشته در برنامه «قاصدک های لبحند» با حضور کودکان جنگ سوری و فلسطینی در دمشق اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی «بی پناه» توسط خواننده کشورمان «طه چوگان باز» روز گذشته در برنامه «قاصدک های لبخند» با حضور کودکان جنگ سوری و فلسطینی در دمشق اجرا شد.

شعر این اثر که با تهیه کنندگی موسسه نقره و حمایت اداره موسیقی سازمان بسیج مستضعفین تولید شده، را استاد احمد کاری سروده است.

همچنین موسیقی و تنظیم اثر بر عهده حسین نظری و کلارینت توسط بابک نظری نواخته شده است.

فارسی و عربی شعر  به این شرح است:

نَحْنُ الْاَيتامْ، عَنِ الْوَفا، إِرْحَمْ بِنا 

اُنْظُرْ إِلَيْنا، رَبَّنا! إِرْحَمْ بِنا

(پروردگارا ما یتیم هستیم، از روی کرامت به ما رحم کن و بر ما نظر نما)

اُنْظُرْ الهي (نگاه کن خدای من)

نحن الْغَريبٌ (ما غریب هستیم)

اُنْظُرْ إِلى' آهي (به آه من نظر کن)

قَتَلوُا أَبي 

قَتَلوُا اُمّي

قَتَلوُا أَهلي

قَتَلوهُمْ بِأَيِّ ذَنْبْ

 (پدر و مادر و خانواده من را کشتند، به راستی آنها را به چه جرمی به قتل رساندند؟)

لُطْفٌ وَ رَأْفَة، ديني (لطف و رافت دین من است)

دينُ الْمُحَبَّة، ديني (دین محبت، دین من است)

لا دينَ لَهُمْ، لا رَيْبَ فيه (آنها بدون شک دین ندارند)

أَلْفَرْضُ في الاِسْلامِ، أَلرَّحْمُ بِالْاَيتامِ (رحم کردن به ایتام در اسلام واجب است)

لا دينَ لَهُمْ، لا رَيْبَ فيه (آنها بدون شک دین ندارند)

با غم شنيدم، بي پناه و بی گناه، درد دلاشو،سوز صداشو

با گریه میگفت کودکی با سوز و آه، یارب، یارب، تویی پناه هر بی پناهْ