روایت عضو کمیسیون امنیت از ده​ ها بار حضور اعضای تیم مذاکره در مجلس/دلواپس ها بنای قانع شدن ندارند

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,مجلس نهم

هادی شوشتری از دهها مرتبه حضور اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد.

اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و گو با خبرآنلاين، از وظيفه ذاتي اين کميسيون متناسب با وزارتخانه هاي مرتبط با آن از جمله وزارت امورخارجه سخن گفت و افزود: در دولت جديد در دوره ها و مقاطع مختلف مذاکرات -چه در ژنو، لوزان يا وين - هر بار بعد از هر مقطع از مذاکرات چندين نوبت آقايان ظريف، صالحي، عراقچي، تخت روانچي و ... به مجلس آمده و گزارش هايي را از مذاکرات به مجلس ارائه دادند.

به گفته وي، بعد از توافق برجام و اعلاميه وين هم شش جلسه در کميسيون امنيت ملي برگزار شد که مباحث به صورت تفصيلي بررسي شد و علاوه بر اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم دوستان دلواپس و منتقدين برجام نيز در جلسات حضور يافته و اظهار نظر کردند. اعضاي تيم مذاکره کننده نيز حضور داشتند و گزارشي از روند مذاکرات ارائه داده و به سوالات پاسخ دادند.

شوشتري در واکنش به اظهارات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينکه «مجلس در بررسي برجام کنار گذاشته نشود» گفت: حتي پيش از اين سخنان ايشان نيز تعامل منطقي اي بين تيم مذاکره کننده و کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي برقرار بود و به نظر مي رسد که فرمايش رهبري در اين زمينه کاملا محقق شده است.

اين عضو کميسيون امنيت ملي در پاسخ به اينکه آيا پس از تشکيل کميسيون ويژه برجام، بررسي مذاکرات و توافق هسته اي در کميسيون امنيت ملي به قوت خود باقي است؟، اظهار داشت: از زمان تشکيل اين کميسيون جديد، مجلس تعطيل بوده، بنابراين ما ديگر جلسه اي نداشته ايم که بخواهيم به اين موضوع بپردازيم.

نماينده قوچان وفاروج که از مخالفان تشکيل کميسيون ويژه بررسي برجام بوده و در روز تشکيل اين کميسيون نيز با اخطار قانون اساسي به اين موضوع اعتراض کرده بود، همچنان هم تشکيل اين کميسيون را خلاف قانون اساسي مي داند و مي گويد: بررسي همه آن چيزي که در کميسيون امنيت ملي صورت گرفته در اين کميسيون جديد نوعي دوباره کاري است و به جز اتلاف وقت براي بررسي مفاهيم تکراري و مضامين مشترک چيزي ندارد.

شوشتري ادامه داد: وقتي هنوز لايحه اي از دولت در اين زمينه به مجلس نيامده، تشکيل کميسيون ويژه بي معنا است. حتي اگر اين لايحه هم به مجلس بيايد بايد به کميسيون ذيربط يعني کميسيون امنيت ملي بيايد. به گفته وي، معاونت نظارت مجلس نيز مخالف تشکيل اين کميسيون بوده و بر اين باور است که توافق برجام بايد در شوراي امنيت ملي بررسي شود.

وي در پاسخ به سوالي که به ترکيب اعضاي کميسيون ويژه و موضع مخالف اغلب آنها با توافق هسته اي وين اشاره داشت و از تلاش برخي از آنها براي بي طرف معرفي کردنشان ياد مي کرد، گفت: بعيد مي دانم که تغيير ماهوي در موضع انتقادي اعضاي اين کميسيون نسبت به برجام شکل گرفته باشد.

اين عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در پاسخ به اينکه موضع نماينده هاي دلواپس شرکت کننده در جلسات کميسيون امنيت ملي چه بوده و آيا از پاسخ هاي اعضاي تيم مذاکره کننده قانع شده اند، يا نه؟، گفت: رويکرد آنها به موضوع مذاکرات کاملا انتقادي است. آنها از اساس موافق مذاکره نبودند و هيچگاه هم به مرحله اقناع دروني نمي رسند. چون وقتي به لحاظ زاويه ديد با آنها اختلاف نظر مبنايي دارند، قانع هم اگر بشوند، اقناع صوري است و نه دروني. البته من معتقدم آنها در اين فرايند سوال و پاسخ، بناي بر قانع شدن نداشته و ندارند.

2727

 

 

 

کد N946163