تصاویر المنار از حضور میلیونی لبنانی‌ها در حمایت از حزب‌الله

تظاهرات هواداران جریان آزاد ملی به طور رسمی ساعت 19 جمعه و بعداز نواخته شدن سرود های ملی لبنان و این جریان و با فریادهای « لبیک یا نصرالله و لبیک یا ژنرال عون» آغاز شد.

تصاویر المنار از حضور میلیونی لبنانی‌ها در حمایت از حزب‌اللهتظاهرات هواداران جریان آزاد ملی به طور رسمی ساعت 19 جمعه و بعداز نواخته شدن سرود های ملی لبنان و این جریان و با فریادهای « لبیک یا نصرالله و لبیک یا ژنرال عون» آغاز شد.

 

 

 

اخبار مربوط به این تصاویر را اینجا بخوانید.

52310

کد N946060