با حضور روحانی و آتامبايف انجام شد؛

امضای ٨ يادداشت تفاهم و موافقتنامه همكاری ميان ايران و قرقيزستان

سیاسی

با حضور روسای جمهور ايران و قرقيزستان ٨ يادداشت تفاهم و موافقتنامه همكاری به امضای مقامات و مسوولان بلند پايه دو کشور رسيد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحاني و آلماس بيگ آتامبايف روسای جمهور ایران و قرقیزستان صبح شنبه پس از ديدار خصوصي و مذاكرات هيات هاي عالي رتبه ايران و قرقيزستان، در مراسم امضاي اسناد ميان مقامات دو كشور حضور يافتند.

در اين مراسم و در حضور روساي جمهور ايران و قرقيزستان ٨ يادداشت تفاهم و موافقتنامه همكاري به امضاي مقامات و مسوولان بلند پايه دو كشور رسيد.

يادداشت تفاهم همكاري در زمينه كشاورزي، موافقتنامه انتقال محكومان، برنامه همكاري وزارتخانه هاي امورخارجه، يادداشت تفاهم همكاري رسانه اي، يادداشت تفاهم همكاري در زمينه انرژي، يادداشت تفاهم همكاري در زمينه حمل و نقل هوايي، يادداشت تفاهم همكاري اتاق هاي بازرگاني و يادداشت تفاهم همكاري هاي كنسولي، ٨ سند همكاري است كه به امضاي وزرا و مسوولان ايران و قرقيزستان رسيد.

قرار است روساي جمهور ايران و قرقيزستان در نشست مطبوعاتي مشترك به تشريح مذاكرات هيات هاي عالي رتبه دو كشور و دستاوردهاي آن بپردازند.