اشرف غنی:

انتخابات آینده افغانستان کاملا شفاف خواهد بود

سیاسی

اشرف غنی در نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان گفت انتخابات ۲۰۱۹ این کشور شفاف خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وی با اشاره به طرح های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفت: این کمسیون در مدت کوتاهی فعالیت های چشمگیری انجام داده است.

اشرف غنی اظهار داشت: در کوتاه مدت نمی شود همه مشکلات را حل کرد اما قطعا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ افغانستان به شفاف ترین شکل برگزار خواهد شد.

اصلاح ساختار انتخاباتی افغانستان یکی از وعده های اصلی دولت وحدت ملی بود. کمسیون اصلاح نظام انتخاباتی هفته گذشته طرح های پیشنهادی خود را به رئیس اجرایی دولت ارائه کرد.