180 روزنامه نگار ترکیه دولت این کشور را به آلمان نازی تشبیه کردند

واحدمرکزی خبر نوشت: 180 تن از روزنامه نگاران و نویسندگان ترکیه دولت این کشور را به آلمان نازی تشبیه کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه طرف چاپ ترکیه، این بیانیه که 4 تن از نمایندگان سابق حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه نیز در میان آنان هستند،‌ در اعتراض به فشارها علیه رسانه ها و مطبوعات در ترکیه با عنوان آلمان نازی 2015 میلادی منتشر شده است.

امضا کنندگان تاکید کرده اند، ما به خوبی از وقایعی که در دوران حکومت نازی ها در آلمان روی داد،‌ مطلعیم و اجازه نخواهیم داد در ترکیه تکرار شود.
در این بیانیه با اشاره به یورش نیروهای پلیس به دفاتر شرکت ها و رسانه های متعلق به گروه سرمایه گذاری کوزا ایپَک تصریح شده است، با از میان رفتن امید (‌اردوغان) به تبدیل شدن به تنها مرد قدرتمند ترکیه و حتمی شدن افشای ابعاد (فساد بزرگ مالی موسوم به) پرونده های 17 و 25 دسامبر 2015 میلادی آخرین پرده نمایش آغاز شد و اول سپتامبر روز جهانی صلح دفاتر شرکت های گروه سرمایه گذاری کوزا ایپک و منزل مالک این گروه سرمایه گذاری ساعت مورد بازرسی قرار گرفت.
در این بیانیه با اشاره به یورش نیروهای پلیس به ساختمان روزنامه بوگون، تلویزیون بوگون و شبکه کانال ترک خاطر نشان شد، این اقدام پس از آن صورت گرفت که روزنامه بوگون در صفحه نخست خود خبری با عنوان ملزومات ساخت سلاح (گروه تکفیری صهیونیستی)‌ داعش از آکچا قلعه ترکیه تامین می شود.
در این بیانیه با هشدار درباره یورش احتمالی نیروهای پلیس به رسانه های متعلق به گروه رسانه ای آیدین دوغان، همچنین روزنامه های طرف،‌ جمهوریت و سوزجو، تاکید شده است،‌ حکومت اردوغان برای جلوگیری از افشای بازی هایش با تمام توان از آخرین برگهایش استفاده می کند.

4949

کد N944837