آسلبورن سخنان نخست وزیر مجارستان را محکوم کرد

سیاسی

وزیر خارجه لوکزامبورگ خطاب به نخست وزیر مجارستان گفت: اگر مسیحی هستید باید به این اعتقاد داشته باشید که همه انسانها حق زندگی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژان آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ سخنان «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان را درباره مهاجران غیر قانونی محکوم کرد. اوربان در سخنانی گفته بود مهاجران به خصوص مسلمانان حق ورود به قاره اروپا را ندارند و نمی توان آنها را تحمل کرد.

آسلبورن در واکنش به این اظهارات نخست وزیر مجارستان گفت: هر کس با شنیدن این سخنان اظهار شرم می کند. وی اوربان را مردی خطاب کرد که قوانین اخلاقی اروپا مثل کمک به انسانها و اتحاد را زیر سوال برده است.

وی گفت ما نیازی به این کلمات توهین آمیز نداریم. وزیر خارجه لوکزامبورگ با بیان این که اوربان باید در اروپا منزوی شود افزود: همه دنیا با دیدن تصاویر کشته شدن پسر بچه سوری در ساحل دچار بهت و حیرت شد و این درحالی است که یک نفر به خود اجازه می دهد چنین کلماتی به کار برد.

وی تاکید کرد: ما مسیحیان اعتقاد داریم همه مردم جهان به هر دین و ملیتی حق زندگی دارند و اگر اوربان یک مسیحی است باید بداند که سایر دیکتاتورهای دنیا هم مسیحی بودند. نخست وزیر مجارستان در سخنان خود گفته بود که تنها مسیحیان حق دارند در اروپا زندگی کنند و هیچ مسلمانی حق ورود به این قاره را ندارد.