امضاهای برجام، واقعی بود یا نه؟/ سوال یک نماینده دلواپس و پاسخ عباس عراقچی

پس از آنکه رئیس جمهور در نشست خبری خود اعلام کرد، دولت در توافق هسته‌ای اخیر متنی را امضا نکرده، عکسی در فضای مجازی منتشر شد که امضای برخی شرکت‌کنندگان در مذاکرات وین ذیل آن بود؛ عکسی که از سوی دلواپسان سندی برای تکذیب سخنان روحانی شد. اما این سند، چقدر واقعی بود؟

امضاهای برجام، واقعی بود یا نه؟/ سوال یک نماینده دلواپس و پاسخ عباس عراقچیپس از آنکه رئیس جمهور در نشست خبری خود اعلام کرد، دولت در توافق هسته‌ای اخیر متنی را امضا نکرده، عکسی در فضای مجازی منتشر شد که امضای برخی شرکت‌کنندگان در مذاکرات وین ذیل آن بود؛ عکسی که از سوی دلواپسان سندی برای تکذیب سخنان روحانی شد. اما این سند، چقدر واقعی بود؟

 

 

 

24503

کد N944576