تصاویری از یادبود حاج داوود کریمی پس از 11 سال

کد N944557