تغییر در کابینه موریتانی

سیاسی

رئیس جمهوری موریتانی با صدور دستوری از ترمیم کابینه این کشور خبر داد بدون اینکه اشاره‌ای به انگیزه این تغییرات بکند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس دستور محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری موریتانی سه تن از وزیران کابینه این کشور از جمله وزیر کشور و وزیر خارجه تغییر کردند.

در بیانیه ریاست جمهوری دلیل این تغییرات ذکر نشده است و براساس آن حماد ولد امیمو به عنوان وزیر امور خارجه به جای فاطمه فال بنت اصوینع تعیین شد.

ولد امیمو پیشتر به عنوان سفیر موریتانی در اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا فعالیت می‌کرد.

احمدو ولد عبدالله نیز که پیشتر به عنوان حاکم ایالت البراکنه فعالیت می‌کرد به عنوان وزیر کشور به جای محمد ولد احمد راره انتخاب شد احمد راره نیز به عنوان یکی از مسئولان امنیت قضایی در موریتانی تعیین شد.

در همین راستا محمد الامین ولد الشیخ، به عنوان وزیر روابط میان پارلمان و جامعه مدنی و همچنین سخنگوی رسمی دولت به جای ازید بیه ولد محمد محمو انتخاب شد.

همچنین براساس این ترمیم کابینه چهار پست وزارتی تغییر کرد که به موجب آن لمینه بنت القطب ولد اممه به عنوان وزیر کشاورزی و محمد ولد خونه به عنوان وزیر حمل و نقل ابراهیم ولد امبارک ولد محمد المختار به عنوان وزیر آب و فاضلاب و فاطمه حبیب به عنوان وزیر امور اجتماعی و خانواده تعیین شدند.

انتهای پیام

کد N944435