تصاویری از تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان های امام راحل/ چه کسانی غایب بودند؟

کد N944300