مخالفت علمای افغانستان به سفر رئیس شورای علمای پاکستان به کابل

سیاسی

شورای علمای افغانستان مخالفت خود را با سفر «طاهر اشرفی»، رئیس شورای علمای پاکستان به کابل اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پس از اعلام سفر طاهر اشرفی به کابل، بسیاری از چهره های شاخص افغانستان با این سفر مخالفت کردند. شورای علمای افغانستان در نامه ای به کاخ ریاست جمهوری نوشت با سفر رئیس شورای علمای پاکستان به کابل مخالف هستند.

طاهر اشرفی اظهارات جنجال برانگیزی در خصوص افغانستان داشته و بارها خشم مردم این کشور را برانگیخته است. وی چندی پیش با اعلام حکم جهاد در افغانستان، حملات انتحاری را روا دانسته بود.