پست اینستاگرامی بعیدی نژاد درباره دلیل تحریم های ایران

مدیر کل اداره امور خلع سلاح و مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در صفحه اختصاصی اینستاگرام خود تحریم ها علیه ایران را به دلیل فضای سیاسی و روانی حاکم بر اروپا اعلام کرده است.

به گزارش خبرآنلاین بعیدی نژاد در اینستاگرام خود که شامگاه چهارشنبه منتشر شد آورده است: در واقع آن بخش از تحریم ها و محدودیت هایی که بدون استناد به قوانین و مقررات مشخص علیه کشورمان تحمیل شدند به دلیل وجود فضای سیاسی و روانی بود که خود موسسات و نهادهای مختلف به ویژه در اروپا به تحمیل آنها مبادرت می کردند.
در ادامه این پست آمده است: این حوزه ها اتفاقا بسیار وسیع و حوزه های بسیار متنوعی را هم شامل می شوند.بسیاری از شرکت های صنعتی دراین چارچوب از تبادلات صنعتی و خدمات صنعتی با طرف های ایرانی خودداری می کردند و یا حاضر نبودند شرکت های صنعتی و مهندسی ایرانی را در مناقصه های بین المللی مشارکت بدهند.در حوزه هایی مانند خدمات رسانی هوایی و هواپیمایی مثل عرضه ارابه های فرود تا حتی کترینگ به مرور شرکت های اروپایی و غربی همکاری های خود را با شرکت های هواپیمایی ایرانی قطع می کرده اند و این درحالی است که اصولا هیچ گونه تحریم هواپیمایی در اروپا علیه ایران وضع نشده است.
بعیدی نژاد آورده است: چنین تحریم ها و محدودیت هایی به عنوان نمونه در حوزه های فرهنگی و ورزشی نیز علیه کشورمان اعمال می گردید. حتی در ترتیب دادن بازیهای تدارکاتی، خیلی از کشورها از بازی با تیم های ورزشی ایرانی طفره می رفتندو حضور متقابل خود را نیز در ایران محدود می کردند. حتی در اثر اینگونه اقدامات ایران حتی با موارد مهمی از محدودیت در دریافت خدمات از فدراسیونهای بین المللی ورزشی مانند فیفا در حوزه فوتبال و دیگر ورزشها نیز روبرو شد. براین اساس درخصوص مشارکت و حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های بین المللی نیز کشورهای میزبان در مواردی محدودیت های بی موردی را علیه کشورمان تحمیل می کرده اند.
دراین مطلب آمده است:موارد این تحریم ها و محدودیت ها بسیار است اما یک چیز بین آنها مشترک است، اینکه تحمیل این تحریم ها در بسیاری از موارد حاصل فضای منفی سیاسی و روانی علیه ایران بود.
بعیدی نژاد در این پست اینستایی تاکید می کند: حال در آستانه لغو تحریم ها علیه کشورمان، بیش از پیش اینجا وظیفه خود نهادها و موسسات ذینفع ایرانی است که به این امر توجه داشته باشند .ضروری است در کنار پیگیری لغو تحریم های نوشته شده و قانونی، لغو اینگونه تحریم های ناشی از فضای روانی و سیاسی را در دستور کار خود قرار دهند. این کار حتی می تواند قبل از اجرای برجام آغاز گردد، چون به واقع مبنای این تحریم ها، آن دسته از تحریم های اصلی قانونی و نوشته نیست که لغو آنها نیاز به اجرایی شدن برجام داشته باشد. امروز بیش از هر چیز به یک اعتماد به نفس نیازمندیم که بر ذهنیت اینکه تحریم در حوزه های مختلف یک واقعیت است غلبه کنیم و وارد فضای پس از تحریم گردیم، شرایطی که البته با اجرایی شدن برجام تثبیت خواهد شد ولی میتواند از همین امروز با تلاش برای لغو تحریمهای سیاسی- روانی شروع شود.

4949

کد N944144