شمار قربانیان انفجارهای صنعا به ۱۳۰ شهید و زخمی رسید

سیاسی

دو انفجار تروریستی در صنعا منجر به شهادت ۳۲ نفر و زخمی شدن ۹۸ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شمار شهدای انفجار های تروریستی در مسجد الموید در خیابان تلویزیون صنعا که عصر روز گذشته رخ داد به ۳۲ نفر رسید.

همچنین شمار زخمی شده ها در جریان این انفجاترهای تروریستی ۹۸ نفر گزارش شده است.

 انفجار داخل مسجد الموید انتحاری بوده است و متعاقب آن خودرو بمب گذاری شده ای در منطقه الجراف در شمال صنعا منفجر شده است.