نمایندگان انگلیسی:

کامرون در قبال مهاجران ریاکار است

سیاسی

نمایندگان احزاب سیاسی انگلیس با انتقاد از موضع گیری نخست وزیر انگلیس در قبال مهاجران و عدم حمایت بی قید و شرط از آنها، وی را ریاکار و ناآگاه خطاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تیوی، «تیم فارون» رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس گفت: این کشور باید در کنار کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد بیشتری در قبال مهاجران نشان می داد.

وی گفت: دولت در بحران مهاجران بیش از حد خونسرد عمل می کند و وقتی حرفی از مهاجران زده می شود ظاهراً دولتمردان انگلیسی در خواب هستند.

فارون خطاب به کامرون نخست وزیر انگلیس گفت: سیاست های دولت و به خصوص شخص کامرون در قبال مهاجران به گونه ای است که انگلیس را در مجامع عمومی منفور و منزوی می کند. به گفته وی سیاستهای کامرون در عرصه بین الملل ناآگاهانه و نوعی بی اخلاقی در قبال بشریت محسوب می شود.

انتقادهای نماینده حزب لیبرال دموکرات در حالی از کامرون بیان شده است که یک نماینده دیگر نخست وزیر انگلیس را ریاکار معرفی کرده و می گوید انگلیس باید قرارداد حمایت از مهاجران را امضا کند.

«آلکس سالموند» رهبر سابق حزب ملی اسکاتلندی ها خطاب به اقدام اخیر کامرون در عدم امضای حمایت از مهاجران در اتحادیه اروپا گفت: کامرون نه تنها انگلیسی ها را شرمنده کرد بلکه با عدم پذیرش این مسئولیت معنای انسانیت را نیز زیر سوال برده است.