نجفی: نذر کردم وزیر نشوم/ ریاست میراث فرهنگی به من تحمیل شد

محمدعلی نجفی

محمد علی نجفی گفت: برای خیلی ها عجیب بود و بعدا که آقای روحانی هم خبردار شدند خیلی تعجب کردند که هم من و هم خانمم نذر کرده بودیم که در مجلس رأی نیاورم.

وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات گفت و گویی با ماهنامه اندیشه پویا انجام داده و طی آن به ماجرای معرفی شدنش برای تصدیی وزارت آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی و همچنین انتصابش به عنوان معاون میراث فرهنگی توضیح داده است. در این گفت و گو آمده است:

*خوشبختانه یا متاسفانه در آموزش و پرورش فضایی به نفع من ایجاد شد و بخشی از فرهنگیان به صورت خودجوش و جمعی با مدیریت گروه ها و نهادهای فرهنگی از آقای روحانی درخواست کردند من را به عنوان وزیر معرفی کند. نهایتا هم ایشان با اصرار زیاد من را خلع سلاح کردند و به رغم میل خودم قبول کردم.

* برای خیلی ها عجیب بود و بعدا که آقای روحانی هم خبردار شدند خیلی تعجب کردند که هم من و هم خانمم نذر کرده بودیم که در مجلس رأی نیاورم.

*اتفاقی که در مجلس افتاد و رأی نیاوردنم از نظر خودم بهترین اتفاق ممکن بود اما بلافاصله بعد از آن، آقای روحانی از طریق آقای جهانگیری دوباره با من تماس گرفتند و اصرار کردند که میراث فرهنگی را بپذیرم. راستش ریاست میراث فرهنگی کم و بیش به من تحمیل شد. آقای روحانی در صحبتی که با من کردند گفتند که دوست دارم شما حتما در کابینه باشید.

29213

 

کد N943822