آقا محمدی در گفتگو با مهر:

چشم طمع دشمنان به خاورمیانه/ مانع مدیریت منطقه توسط غربی‌ها شویم

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: باید در مبارزه با تروریسم متحد و مشترک گام برداریم تا با جلوگیری از ایجاد پایگاه های غرب در منطقه مانع مدیریت خاورمیانه توسط دولت های غربی شویم.

ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آّباد در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره با اشاره به خطر نفوذ دشمن در منطقه گفت: سرمایه های خدادادی در منطقه خاورمیانه و حسن همجواری کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در منطقه همواره غرب را به وسوسه نفوذ و مدیریت آن انداخته است.

وی افزود: سرمایه های خدادادی از جمله نفت و گاز متعلق به ملت های منطقه است اما همین ثروت فراوان برای استعمار قابل توجه بوده و هست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن همواره با چشم طمع به خاورمیانه نگاه کرده است و برای نفوذ به آن و غارت ثروت های طبیعی آن، اختلاف افکنی بین کشورهای اسلامی و غیراسلامی را موثرترین راه دانسته است.

این نماینده مجلس گفت: دشمن با ایجاد رقابت پوچ و بی فایده اعتقادی بین ملت های مسلمان منطقه به دنبال آن است که در این کشورها برای خود پایگاه ایجاد کند.

آقامحمدی گفت: از طرف دیگر غرب با ایجاد و تقویت گروهک های تروریستی درپی آن است که ناامنی و بی ثباتی را در منطقه رواج داده و به بهانه فراهم آوردن امنیت به منطقه لشکرکشی کرده و درب کارخانه های اسلحه سازی خود را به روی ملت های منطقه باز کند.

این نماینده مجلس گفت: باید هوشیار باشیم زیرا غرب با اعلام دوستی با برخی کشورهای منطقه تنها در پی تامین منافع خودش است.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: باید اختلافات را کم کرده و در مبارزه با تروریسم متحد و مشترک گام برداریم تا با جلوگیری از ایجاد پایگاه غرب در منطقه مانع مدیریت خاورمیانه توسط دولت های غربی شویم.