واکنش طالبان به سخنان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان

سیاسی

سخنگوی طالبان اظهارات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر اینکه «ملامنصور» زمانی در اسارت وی بوده و برای او جاسوسی می کرده است را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، گروه طالبان به صحبت های اخیر ژنرال «دوستم»، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان دادند.

دوستم مدتی پیش در کنفرانسی خبری اظهار داشت رهبر فعلی طالبان مدتی در اسارت وی بوده و در زمان حضورش در میان طالبان برای او جاسوسی می کرده است.

«ذبیح الله مجاهد»، سخنگوی طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید: ملامنصور هیچگاه نزد دوستم زندانی نبوده است. فقط در سال ۱۹۹۷ هنگامی که ژنرال دوستم به ترکیه رفته بود توسط ژنرال مالک بازداشت گردید و در همان سال آزاد شد.

دوستم مدتی است لباس نظامی پوشیده و شخصا عملیات های ارتش علیه طالبان را رهبری می کند.