برگزاری جلسه هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی

مترجم,قوه قضاييه

نخستین جلسه هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نخستین جلسه هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی قوه قضاییه دوشنبه - 9 شهریور ماه - در محل اداره کل برگزار شد.

در این نشست با حضور قضات و طرفین پرونده ها به پرونده تخلف انتظامی دو نفر از مترجمان رسمی تهران و شیراز رسیدگی شد.

رای هیات به‌زودی صادر و اجرا خواهد شد.

هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی بر اساس ماده 5 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی و ماده 48 آیین نامه همان قانون تشکیل و وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی را بر عهده دارد.

ابلاغ اعضای هیات رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی در 14 تیرماه 1394 صادر شده است.

انتهای پیام

کد N942920