کابل میزبان ششمین نشست «ریکا»

سیاسی

فردا پنجشنبه کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای (ریکا) با حضور مقامات ۳۰ کشور و نمایندگان ۴۰ سازمان بین المللی در کابل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پایتخت افغانستان فردا میزبان مقامات ۳۰ کشور دنیا خواهد بود و کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای (ریکا) با حضور مقامات ۳۰ کشور و نمایندگان ۴۰ سازمان بین المللی در کابل برگزار خواهد شد.

«شکیب مستغنی»، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت با توجه به اهمیت بالای این نشست، همه کشورها اطمینان داده اند که مقامات بلند پایه ای به کابل اعزام می کنند.

در این کنفرانس درباره مسائل اقتصادی، ترانزیت و صنایع استخراجی گفتگو خواهد شد. پیش از این پنج نشست در کابل، هند، اسلام آباد، استانبول و دوشنبه برگزار شده بود. نشست های ریکا از سال ۲۰۰۵ آغاز شد.