سوال همه پرسی انگلیس برای ماندن در اتحادیه اروپا تغییر می کند

سیاسی

کمیسیون انتخابات انگلیس پیش نویس جدیدی تهیه کرده که طبق آن سوال همه پرسی در مورد باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس با طرح تغییر پیش نویس همه پرسی از مردم این کشور برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا موافقت کرد. پیش ازاین قرار بود از مردم انگلیس برای چگونگی ادامه انگلیس با سیاست های اتحادیه اروپا سوال شود که به خاطر سوءبرداشت های احتمالی نوع سوالات تغییر خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس طرح کمیسیون انتخابات را برای تغییر نوع پرسش قبلی که تنها از جوابهای بله یا خیر استفاده می کرد، پذیرفت. در پیش نویس جدید سوالاتی مثل این از مردم انگلیس پرسیده خواهد شد: آیا انگلیس عضو اتحادیه اروپا بماند یا این اتحادیه را ترک کند؟

جوابها به جای بله یا خیر نیز با این مضمون که این کشور عضو اتحادیه اروپا بماند یا آن را ترک کند، خواهد بود. بر این اساس کمیسیون برگزاری انتخابات انگلیس اعلام کرده تحقیقاتش نشان می دهد دولت تمایل دارد این سوال اینگونه مطرح شود: آیا انگلیس باید عضو اتحادیه اروپا بماند؟

با این حال به اعتقاد این کمیسیون دولت به نوعی در نظر دارد مردم را تشویق به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا کند. در همین رابطه «جنی واتسون» رئیس این کمیسیون گفت: هر همه پرسی که برگزار می شود باید شفاف پرسیده شود تا رای دهندگان اهمیت انتخاب خود را درک کنند.

طبق این گزارش در حال حاضر این پیش نویس برای تصمیم گیری نهایی به پارلمان انگلیس تحویل داده شده است.