روسیه ریاست شورای امنیت را برعهده گرفت

مهر نوشت:روسیه از امروز سه شنبه ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده گرفت.

به گزارش ایتارتاس، نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست روسیه فردا چهارشنبه برگزار می شود.

قرار است «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل، فردا در این خصوص نشست خبری برگزار کند.

یکی از نکات مهم در این رابطه آن است که هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در دوره ریاست روسیه بر شورای امنیت برگزار می شود.

52261

کد N942191