فیلم/ قتل یک سیاه پوست بدست پلیس آمریکا

سیاسی

خشونت پلیس آمریکا بار دیگر حادثه آفرید و اینبار یک جوان سیاه پوست در سالن انتظار یکی از زندان های ایالات متحده به دلیل شدت خشونت بکار رفته در زمان بازداشت از دنیا رفت.

به گفته پلیس آمریکا این فرد سیاه پوست در هنگام بازداشت حالت عادی نداشت و به دلیل مصرف مواد مخدر در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. 

فیلم/ قتل یک سیاه پوست بدست پلیس آمریکاخشونت پلیس آمریکا بار دیگر حادثه آفرید و اینبار یک جوان سیاه پوست در سالن انتظار یکی از زندان های ایالات متحده به دلیل شدت خشونت بکار رفته در زمان بازداشت از دنیا رفت.