روسیه ریاست شورای امنیت را برعهده گرفت

سیاسی

روسیه از امروز سه شنبه ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست روسیه فردا چهارشنبه برگزار می شود.

قرار است «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل، فردا در این خصوص نشست خبری برگزار کند.

یکی از نکات مهم در این رابطه آن است که هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در دوره ریاست روسیه بر شورای امنیت برگزار می شود.