ورود هزاران مهاجر به اروپا با قطار مجارستان

سیاسی

پلیس مجارستان که در روزهای گذشته جلوی سوار شدن پناهجویان، به قطارها در مسیر آلمان یا اتریش را گرفته بود، شب دوشنبه در ایستگاه حضور چندانی نداشت و قطارهایی مملو از جمعیت راهی آلمان و اتریش شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس مجارستان، که از میانه ماه اوت، جلوی سوار شدن پناهجویان را، حتی اگر بلیت خریده بودند، می‌گرفت، ناگهان شب دوشنبه نهم شهریور ماه، در ایستگاه راه آهن بوداپست دیده نشد و همین امر موجب گشت تا هزاران مهاجر با سوار شدن به قطار راهی آلمان و اتریش شوند. 

انبوهی از پناهجویان طی روزهای گذشته در کمپ‌های خودساخته در نزدیک ایستگاه مرکزی قطار در بوداپست، پایتخت مجارستان، ساکن شده بودند.

طی دو هفته گذشته روزانه نزدیک به دو هزار مهاجر وارد مجارستان شده‌اند که بسیاری از آنها تنها با هدف عبور از آن کشور و رساندن خود به کشورهای شمال اروپا، به ویژه آلمان، از مرز می‌گذرند. 

مجارستان که طی روزهای گذشته ۵۰ هزار پناهجو در آن جمع شده‌اند، در مرزهای جنوبی خود با صربستان سیم‌ خاردار کشیده است.