معاون نهاد ریاست جمهوری:وزیر علوم دولت احمدی نژاد بگویدبا1430 سکه ای که از آن دولت گرفته،چه کرده است

مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری در گفت وگو با روزنامه اعتماد به اظهارات وزیر علوم دولت احمدی نژاد واکنش نشان داد.

کامران دانشجو هفته قبل به خبرگزاری فارس گفته بود حقوق وزرای دولت روحانی 400درصد نسبت به دولت قبل افزوده شده است.

مرتضی بانک در این باره گفته است:
يكي از وزراي سابق آمده است و گفته كه حقوق وزراي دولت يازدهم 4برابرشده است كه اين موضوع يك دروغ آشكار است اما سطح مسائل‌شان هم در همين حد است تا دولت را تخريب كنند. البته نهاد رياست‌جمهوري در اين مورد هم شكايت مي‌كند چراكه نسبت دروغ به دولت داده شده است. همين آقاي وزير سابقي كه چنين اتهامي را به دولت زده من نمي‌دانم كه مي‌تواند بيايد پاسخ دهد كه چگونه وزارتخانه ايشان در طول سه سال ١٤٣٠ سكه طلا از همين دولت گرفته است؟ آيا مي‌تواند بيايد پاسخ بدهد كه با اين سكه‌هاي طلا چه كرده است؟
[span]1717

کد N941460