تظاهرات اتریشی ها در حمایت از مهاجران غیر قانونی

سیاسی

شهروندان اتریشی با برگزاری تظاهرات خواستار تعامل با احترام و خوش رفتاری با مهاجران غیر قانونی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گزارشی اعلام کرد هزاران نفر از شهروندان اتریشی با برگزاری تظاهرات در وین پایتخت این کشور، بدرفتاری با مهاجران غیر قانونی این کشور را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین خواستار ایجاد فرصتهای مهاجرت قانونی و احترام گذاشتن به کرامتها و ارزشهای انسانی  در برخورد با مهاجران شدند.

طی روزهای گذشته یک کامیون حامل ۷۱ مهاجر غیر قانونی در شرق اتریش، کشف شد که همه مسافران آن به علت خفگی جان باخته بودند.