استاد دانشگاه سان‌فرانسیسکو در گفتگو با مهر:

مخالفان نگران حضورایران درجامعه بین‌المللی هستند نه مسأله هسته‌ای

سیاسی

مدیر گروه مطالعات خاورمیانه دانشگاه سان فرانسیسکو آمریکا معتقد است مخالفت اسرائیل و جناح راست آمریکا صرفاً برای موضوع هسته ای ایران نیست بلکه نگران به رسمیت شناخته شدن ایران در جامعه بین المللی هستند.

پروفسور «استفن زونس» استاد دانشگاه سان فرانسیسکو آمریکا در خصوص تأثیر توافق هسته ای بر جایگاه منطقه ای ایران به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 باعث تغییر اساسی در چشم انداز ژئوپلیتیک منطقه نمی شود.

وی افزود: باید توجه داشت که منافع گوناگون و متفاوتی میان ایران و ایالات متحده آمریکا از یک سو و منافع ایران و سایر کشورهای منطقه از سوی دیگر وجود دارد.

وی در ادامه یادآور شد:  برای نمونه در طول جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق رقابت شدید خود برای نفوذ در کشورهای مختلف و مناطق گوناگون را دنبال می کردند و در عین حال در خصوص کنترل تسلیحات به توافقاتی دست یافته بودند.

استاد دانشگاه سان فرانسیسکو در ادامه افزود: پایان تحریمها و کاهش تهدید جنگ و حضور بیشتر ایران در جامعه بین المللی باعث همکاری بیشتر ایران در سطوح مختلف خواهد شد. از جمله می توان انتظار داشت در بحران سوریه و یمن این همکاری از سوی ایران و تلاش برای پایان دادن به این بحرانها بیشتر شود.

مؤلف کتاب «جنگ، ملیت و احتمال منازعه» تصریح کرد: در مجموع می توان گفت از بسیاری ابعاد توافق هسته ای به معنای تصدیق این موضوع از سوی جامعه بین المللی است که ایران یک قدرت منطقه ای است که خواهان محترم شمرده شدن از سوی جامعه بین المللی است.

وی تأکید کرد: در واقع جامعه بین المللی باید به ایران احترام بگذارد حتی اگر اختلافاتی در برخی سیاستها و منافع با ایران دارد.

زونس یادآور شد: برخی در غرب به آن اندازه افراط کرده اند که هنوز بعد از انقلاب ایران، قدرت این کشور را به رسمیت نشناخته اند و به این کشور احترام لازم را نگذاشته اند.

وی در خصوص مخالفتهای صورت گرفته با توافق هسته ای از سوی برخی نیز تصریح کرد: مخالفتهای صورت گرفته از سوی اسرائیل و عناصر جناح راست در ایالات متحده آمریکا در واقع صرفاً مخالفت با موضوع هسته ای ایران نیست بلکه آنها نمی خواهند این موضوع را بپذیرند که ایران به عنوان عضوی از جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود.

استفن زونس استاد و مدیر گروه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا است. تخصص او سیاست و حکومت خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است. عمده شهرت «زونس» به سبب انتقادهایش از سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است. کتاب «جنگ، ملیت و احتمال منازعه» از جمله آثار او به شمار می‌رود.

.................

گفتگو: جواد حیران‌نیا