پیشنهاد اتحادیه اروپا در مسئله بحران مهاجران

سیاسی

اتحادیه اروپا گفته است در صورت لزوم پناهگاههایی برای مهاجران در کشور مجارستان احداث می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، کمیسیون مهاجران اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه می تواند همانند کشورهای ایتالیا و یونان به مجارستان نیز در سامان دادن به وضعیت مهاجران کمک کند.

«دیمیتریس آوراموپولوس» مسئول کمیسیون مهاجران اتحادیه اروپا به زودی به بوداپست پایتخت مجارستان سفر می کند تا با مقامات این کشور درباره وضعیت مهاجران صحبت کند.

وی می گوید اتحادیه اروپا حاضر است به مجارستان برای سامان دادن به وضعیت مهاجران خارجی که از منطقه بالکان برای رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا می گذرند کمک کند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است در صورت لزوم اردوگاههایی در مجارستان احداث می کند. قبلاً این اتحادیه در کشورهای ایتالیا و یونان برای ۳۰۰هزار مهاجری که در طی یک سال گذشته خود را از راه دریا به این کشورها رسانده بودند، سرپناه ساخته بود.

کشورهای آلمان و فرانسه نیز برای کمک مالی به مجارستان در رسیدگی به وضعیت مهاجران اعلام آمادگی کرده اند.