واکنش تند باکو به انتخابات قره باغ

واحدمرکزی خبرنوشت: وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای برگزاری انتخابات شوراها در جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی را غیرقانونی دانست.

به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری آپا، در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آمده است : «انتخاباتی که در روز 13 سپتامبر در قره باغ کوهستانی برگزار خواهد شد، هیچ ارزش حقوقی نخواهد داشت.»

وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان افزوده است: «تنها راه حل دائمی و درازمدت مساله قره باغ ، اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص و بازگردانده شدن بی قید و شرط قره باغ و اراضی اشغالی اطراف آن به جمهوری آذربایجان است. »
وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان افزود: «مناقشه قره باغ تنها در چارچوب مرزهای به رسمیت شناخته شده و بین المللی جمهوری آذربایجان قابل حل است.»
باکو همچنین تاکید کرده است: « در صورتیکه جمهوری آذربایجان به ناچار گامهای ضروری برای احیای تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود بردارد، مسئولیت نتایج ناشی از این اقدامات به عهده ارمنستان خواهد بود که به حضور نیروهای مسلح خود در مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان استمرار می بخشد.»

4949

کد N941059