عصر امروز؛

علی شکوری‌راد بازداشت شد

سیاسی

علی شکوریراد از اعضای شورای مرکزی حزب منحله مشارکت عصر امروز به دلیل اصرار بر جرایم و تخلفات قبلی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر علی شکوری راد نماینده مجلس ششم و از محکومین فتنه ۸۸ عصر امروز (یکشنبه) به دلیل اصرار بر جرایم و تخلفات قبلی بازداشت شد.

گفتنی است دلیل بازداشت شکوری راد ارتباطی به حزب اتحاد ملت ایران و سخنان امروز وی ندارد.