دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت:

انتخابات اولویت ما نیست/در حوزه گفتمانی با قالیباف همسو هستیم

سیاسی

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با بیان اینکه اولویت ما ورود به انتخابات دهم مجلس نیست، گفت: از مشورت های قالیباف به خصوص در مسائل انتخاباتی استفاده می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در نشست خبری با بیان اینکه این جمعیت از سال ۸۷ مجوز فعالیت گرفت و در همان سال مجمع عمومی را برگزار و شورای مرکزی خود را انتخاب کرد، گفت: در آن دوره به دلیل برخی حواشی سیاسی، فعالیت مستقیم کمتر داشتیم و بیشتر به فعالیت های ستادی و انتخاباتی پرداختیم.

وی افزود: بعد از حوادث سال ۸۸ و آرام شدن فضای سیاسی کشور، فرصت مناسبی برای بازآرایی جمعیت و انتخاب مجدد شورای مرکزی و تشکیل مجمع عمومی پیدا کردیم. در نهایت طی تیرماه گذشته، مجمع عمومی برگزار و متعاقب آن دبیر کل جمعیت انتخاب شد.

قربانزاده تاکید کرد: از همان سال ۸۷ به دلیل قرابت گفتمانی با محمدباقر قالیباف، در انتخابات های مختلف از وی حمایت کردیم، اما هدف ما عمومیت دادن گفتمان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در دهه سوم و چهارم انقلاب اسلامی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی ورود جمعیت پیشرفت عدالت ایران اسلامی به انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی گفت: ما در جمعیت، محور فعالیت های خود را به صورت جریانی تعریف کردیم و همواره سعی کردیم از فضای موسمی و تکیه بر ائتلاف های زودگذر پرهیز کنیم. بنابراین ما برای انتخابات مجلس دور هم جمع نشده ایم.

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تصریح کرد: اعضای جمعیت، اهداف بلندتری دارند که همان موضوع گفتمان است. انتخابات مجلس برای این است که یک مجموعه ای به قدرت دست پیدا کند و البته این موضوع برای ما مهم است، اما اولویت فعالیت هایمان را قرار نیست به انتخابات معطوف کنیم.

قربانزاده خاطرنشان کرد: اولویت ما شبکه سازی در کشور است و در مورد انتخابات مجلس نیز بر همین اساس رویکردهای خود را تعقیب می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای ورود به انتخابات تاکنون با هیچ مجموعه ای و حزبی رایزنی انجام نداده ایم، تصریح کرد: دفتر سیاسی جمعیت هنوز به ابلاغیه و تصمیمی در خصوص ورود به انتخابات دست نیافته است.

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی گفت: ما اساساً در جمعیت پیشرفت و عدالت چنین اعتقادی نداریم که حتماً باید زیر دو بال اصولگرایی و اصلاح طلبی فعالیت کنیم. چرا که همه موضوعات کشور دو قطبی نیست و باید بگویم طیف بندی های سیاسی و دسته بندی کردن مردم، خیانتی به ملت است زیرا باعث تفرقه می شود و عامل حذف شدن سرمایه های انسانی خواهد شد.

قربانزاده با بیان اینکه ما با قالیباف به لحاظ ساختاری هیچ نسبتی نداریم، تاکید کرد: جمعیت ما مستقل است، اما در عین حال کتمان نمی کنیم که در حوزه گفتمانی با قالیباف همسو هستیم. ما جلسات مشورتی با قالیباف از جمله در موضوعات انتخاباتی داریم. در مردادماه سالجاری هم شورای مرکزی جمعیت پیشرفت عدالت دیداری را با وی داشته است.

وی گفت: ما نزدیکترین جریان به قالیباف هستیم، اما نسبت مستقیم با وی نداریم. قالیباف هم تصمیم برای تاسیس یک حزب ندارد و جمعیت پیشرفت عدالت نیز تشکل سیاسی قالیباف محسوب نمی شود.

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی گفت: ما هیچ کمک اقتصادی از شهرداری تهران و قالیباف نگرفته ایم و بناداریم بحث حق عضویت را در شورای مرکزی این جمعیت مطرح کنیم و همچنین بتوانیم برای تشکل متبوع خود، درآمدزایی داشته باشیم.

قربانزاده با بیان اینکه ما قصد داریم به جای کسب قدرت به دنبال تولید قدرت باشیم، گفت: مدیریت جهادی در دستور کار ماست. این نوع از مدیریت یک مدل مدیریتی است که از دوران فرماندهی قالیباف در ناجا شکل گرفته است و به شهرداری تهران هم رسید.

وی افزود: شهرداری تهران با وجود تحریم هایی دولت های نهم و دهم و همچنین تحریم های بین المللی، نمونه ای از یک مدل مدیریت جهادی را پایه گذاری کرد. امروز ما نیازمند این هستیم که این مدل مدیریتی را در کشور تسری دهیم و برای تعمیم دادن آن، تربیت مدیران جوان با رویکرد مدل مدیریتی جهادی را در دستور کار داریم.

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تاکید کرد: ما می خواهیم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ورود کنیم و شبکه سازی در این حوزه ها را مدنظر قرار داده ایم.

قربانزاده در پایان گفت: سوق دادن دفاتر استانی جمعیت به جای فعالیت های صرف انتخاباتی به فعال کردن ظرفیت های محلی و منطقه ای از جمله سیاست های تشکل متبوع ما محسوب می شود.