در دور سوم سفرهای منطقه‌ای؛

ظریف تهران را به مقصد تونس ترک کرد

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار و گفتگو با مقامات تونس عازم پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در آغاز مرحله جدید از سفر منطقه ای خود صبح دوشنبه تهران را به مقصد تونس ترک کرد.

قرار است در جریان این سفر وزیر امور خارجه با مقامات تونسی دیدار و گفت و گو کند. الجزایر مقصد بعدی ظریف و هیات همراه او خواهد بود.

این سومین سفر منطقه ای وزیر امور خارجه پس از جمع بندی مذاکرات وین است. ظریف پیش از این دو دور به کشورهای منطقه سفر کرده بود.

 به قطر، کویت، عراق، لبنان، سوریه، هند و پاکستان کشورهایی بودند که وزیر امور خارجه پیش از این به آنها سفر کرده بود.