وقتی زنان، کودک فلسطینی را از چنگ نظامی صهونیست نجات می‌دهند

کد N939268