فیلم/ انفجار در حمص و درگیری در کفریا و الفوعه

سیاسی

بین الملل: همزمان با انفجار در شهر حمص سوریه که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان سوری شد نبرد با تروریست ها در کفریا و الفوعا ادامه دارد.

فیلم/ انفجار در حمص و درگیری در کفریا و الفوعهبین الملل: همزمان با انفجار در شهر حمص سوریه که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان سوری شد نبرد با تروریست ها در کفریا و الفوعا ادامه دارد.