جهانگیرزاده: تناقض قانونی بررسی برجام در مجلس باید رفع شود

سیاسی

ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که کمیسیون ویژه بررسی برجام باید به دولت و مجلس در مورد شکل بررسی برجام پیشنهاد دهد.

جواد جهانگیرزاده در خصوص چگونگی بررسی برجام در مجلس گفت: در این رابطه تناقض قانونی جدی وجود دارد که باید رفع شود.

وی با بیان اینکه تفسیرهای بسیار زیادی در مورد اصول 77 و 125 قانون اساسی وجود دارد افزود: تفسیرهای حقوقی متفاوتی در مورد بررسی برجام در مجلس وجود دارد که در نهایت باید کمیسیون ویژه به راهکاری دست پیدا کند.

جهانگیرزاده یادآور شد: طبق مکانیزم آیین نامه داخلی، مجلس بعد از بررسی و تصویب کلیات برجام، باید وارد بررسی جزییات شود؛ حال سوال اساسی این است که آیا مجلس می‌تواند جزییات برجام را بررسی کند؟ موضوعی که محل بحث است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کار کمیسیون ویژه بررسی برجام و مجلس سخت است، گفت: به نظرم برجام باید در مجلس بررسی شود و کمیسیون ویژه به دولت و مجلس در مورد شکل بررسی برجام پیشنهاد دهد.

وی در پایان گفت: باید این موضوع مشخص شود که برجام در مجلس همچون سایر طرح‌ها و لوایح بررسی شود یا اینکه همچون یک گزارش از جانب دولت تلقی شود.

27220

کد N939116