خاطره عضو ارشد تیم مذاکره کننده از پیگیری نتیجه یک مسابقه درحین مذاکرات/روانچی، آبی یا قرمز؟

مجید تخت روانچی در گفتگو با خبرآنلاین خاطره ای از علاقه اش به دنبال کردن یک مسابقه فوتبال در جریان مذاکرات هسته ای با پنج بعلاوه یک گفت.

خاطره عضو ارشد تیم مذاکره کننده از پیگیری نتیجه یک مسابقه درحین مذاکرات/روانچی، آبی یا قرمز؟مجید تخت روانچی در گفتگو با خبرآنلاین خاطره ای از علاقه اش به دنبال کردن یک مسابقه فوتبال در جریان مذاکرات هسته ای با پنج بعلاوه یک گفت.

 

 

 

30849

 

کد N939077