بعیدی نژاد مطرح کرد؛

آبستراکسیون نماینده‌های دموکرات برای تصویب توافق هسته‌ای در سنا

سیاسی

عضو تيم مذاکره کننده هسته ای گفت: موافقان هسته ای در مجلس آمريکا در صورتی که به حد نصاب نرسند برای سد کردن مخالفان اين توافق از «فيلی باستر» استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو تيم مذاکره کننده هسته ای در صفحه اينستاگرام خود نوشت که موافقان هسته ای در مجلس آمريکا در صورتی که به حد نصاب نرسند برای سد کردن مخالفان اين توافق از «فيلی باستر» استفاده می کنند.

مطلب حميد بعيدی نژاد به شرح زير است:

هري ريد رييس دمکراتهاي سنا در روزهاي اخير ضمن ايراد صحبتهاي خوش بينانه اي نسبت به حصول راي کافي موافقين براي جلوگيري از تصويب مصوبه مخالفت با توافق هسته اي، اعلام کرد که سناتورهاي دمکرات براي جلوگيري از ردّ توافق هسته اي از 'فيلي باستر' (Filibuster) نيز استفاده خواهند نمود. اما فيلي باستر چيست و چگونه در چنين شرايطي ميتواند کارآيي داشته و مفيد باشد.

فيلي باستر در نظام اجرايي قانونگذاري در آمريکا به تلاش سيستماتيک مخالفين اقليت اطلاق ميشود که با اتخاذ روشهاي متفاوتي مانع از اين ميشوند که مجلس وارد مرحله تصميم گيري بر روي طرح اکثريت شود و در واقع با اين روش امکان ورود مجلس به مرحله تصميم گيري نهايي را مسدود مي کنند.

اين اقدام که همان آبستراکسيون تلقي مي شود بطور سنتي از طريق روش هاي زير صورت مي گيرد: ١-طولاني کردن سخنرانيهاي نمايندگان فيلي باستر کننده بصورتي که زمان انجام راي گيري نهايي فرا نرسد. ٢-طرح پيشنهادات، اصلاحات و متمم هاي متعدد به پيش نويس مورد بحث، ٣-طرح کردن پيش نويس جديدي با موضوعي جديد با استناد به اهميت خاص موضوع آن و ٤-به تعويق انداختن جلسه نهايي تصميم گيري.

اعضاي فيلي باستر کننده از طريق اين روش ها مانع اختصاص وقت مناسب براي تصميم گيري نهايي روي لايحه مورد اختلاف مي شوند. در سال هاي اخير جمهوري خواهان خود با استفاده از اين روش ها مانع تصميم گيري مجلس پيرامون انتصاب بسياري از کانديداها براي پستهاي حساس پيشنهادي دولت اوباما بوده اند. يکي از مهمترين فيلي باسترهاي سال هاي اخير در مجلس سنا به جلسه ششم ماه مارس ۲۰۱۳ مربوط مي شود که طي آن يک سناتور جمهوري خواه طي يک سخنراني حدود ۱۳ ساعته و باطرح سوال از دولت اوباما مانع رأي گيري درخصوص تأييد انتصاب پيشنهادي دولت جهت رياست سازمان سيا شد.

اما در خصوص توافق هسته اي، اگر دمکراتها بتوانند حمايت چهل و يک سناتور موافق با تفاهم هسته اي را جلب کنند، ديگر اصولا امکان جلوگيري از مخالفت با تفاهم هسته اي از ميان خواهد رفت. ولي موافقين با بدست آوردن حتي ۳۴ راي نيز پشتوانه کافي براي اثر گذاري وتوي رئيس جمهور را تضمين خواهند کرد.

با اعلام حمايت هاي جديد سناتورهاي دمکرات، که رقم حاميان تفاهم هسته اي را به سي راي موافق رسانده است، وضع سياسي اوباما به شهادت مخالفين جمهوري خواه تثبيت يافته است و در اين شرايط مساعد است که موافقان معتقدند که در صورتي که حتي نتوانند چهل و يک راي بدست آورند، مي توانند براي جلوگيري از ردّ تفاهم هسته اي به فيلي باستر متوسل شوند.