میرمحمدی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

بررسی مسائل مربوط به شورای مرکزی «اتحاد ملت» در کمیسیون ماده ۱۰

سیاسی

عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: تمام مسائل مطرح شده در رابطه با اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، مطابق قانون در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی و تصمیم گیری می شود.

سید محمد حسین میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره سوابق سوء اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و موضع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به مجوز نهایی این حزب اظهار داشت: قرار شده است این موضوع در کمیسیون بررسی شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به تمام احزاب بحث های نظارتی دارد؛ حزب اتحاد ملت ایران هم از جمله احزابی است که باید بررسی شود و در رابطه با بحث های نظارتی، اگر مسائلی مغایر با قانون باشد، در کمیسیون بررسی و تصمیم گیری می شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تاکید کرد: هر آن چیزی که قانون در بعد نظارتی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اجازه داده است، در رابطه با احزاب مختلف مورد بررسی قرار می گیرد اعم از اینکه کار قانونی انجام شده یا نه و نیز برگزاری کنگره انتخابات و مسائلی که در رابطه با آن حزب مطرح است، همه اینها مدنظر خواهد بود و در صورت لزوم از سوی رئیس جلسه در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هفته آینده برگزار می شود اما مشخص نیست که دستور آن چیست.

وی مجددا تاکید کرد: صرف نظر از مسائل مربوط به گروه ها و جناح های سیاسی، به آنچه که قانون به عنوان وظیفه برای کمیسیون تعیین کرده عمل خواهیم کرد و فرقی نمی کند که مربوط به کدام حزب و گروه باشد.