سمپاشی رئیس کنیست در سازمان ملل متحد علیه ایران

سیاسی

رئیس مجلس رژیم صهیونیستی (کنیست) چهارمین کنفرانس جهانی روسای مجلس جهان در سازمان ملل را فرصتی مناسب برای تکرار ادعاهای بی اساس سران این رژیم علیه ایران یافته است.

به گزارش خبرگزری مهر، سازمان ملل میزبان چهارمین کنفرانس جهانی روسای مجلس کشورهای جهان است و رئیس مجلس رژیم صهیونیستی نیز در این کنفرانس شرکت کرده است. 

روزنامه جروزالیم پست با اشاره به سفر «یولی ادلشتاین» رئیس کنیست به نیویورک، از فرافکنی های وی در مورد ایران در دیدار با «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد، خبر داده است. 

رئیس کنیست در این دیدار با اشاره به ماجرای تائید نشده هولوکاست، از اظهارات مقامات ایرانی در مورد لزوم از بین رفتن اسرائیل انتقاد کرد. 

ادلشتاین در این دیدار همچنین از توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ نیز انقتاد کرده است.