عارف:مردم می پرسند شماو اصولگراها درافطاری و عروسی جمع می شوید؛چرا وقتی بیرون می آیید،دعوامی کنید؟

روزنامه شرق در مصاحبه با محمدرضا عارف، دیدگاههای او را در باره انتخابات94 منتشر کرد.

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

آیا می‌خواهید از این مقبولیت استفاده کنید و برای کم‌کردن نگرانی‌ها، رایزنی‌هایی داشته باشید؟ 

کد N938455