سران فرانسه، آلمان و روسیه توافق کردند:

آتش بس کامل در شرق اوکراین از اول سپتامبر به اجرا درمی آید

سیاسی

سران سه کشور آلمان، فرانسه و روسیه از طرحی حمایت کردند که بر اساس آن آتش بس کامل در شرق اوکراین از اول سپتامبر به اجرا درمی آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهور فرانسه امروز به دنبال تماس تلفنی سران سه کشور آلمان، فرانسه و روسیه اعلام کرد که بر اساس طرح جدید، آتش بس کامل از ابتدای ماه سپتامبر در شرق اوکراین به اجرا درمی آید.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه آمده است: سران سه کشور مذکور از برقراری آتش بس کامل در اول ماه سپتامبر حمایت کردند. آن ها تأکید کردند که با توجه به اوضاع غیر نظامیان در شرق اوکراین، احترام به یک آتش بس ماندگار لازم است.

گفتنی است، اوکراین و جدایی طلبان روس گرا در فوریه سال جاری برای برقراری آتش بس به توافق رسیدند. اما از آن زمان به بعد و با ادامه درگیریری ها در این منطقه شرق اوکراین، اجرای آن در عمل با مشکل مواجه شده است. دولت اوکراین و جدایی طلبان هر یک دیگری را به نقض آتش بس متهم کرده اند.